UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Upravljanje projektima je jedna od naših osnovnih usluga, koja nam pomaže da našim klijentima isporučimo kvalitetan i pouzdan konzalting, inženjersku izvrsnost i graditeljske usluge.

Svjesni smo da, kod nas, ovu konzultantsku disciplinu koristi vrlo mali broj investitora, no i dalje smo ustrajni na kontinuiranom usavršavanju, praćenju trendova i primjeni naših znanja da naši projekti završe u dogovorenom roku, unutar planiranog proračuna i sa odgovarajućom kvalitetom.

Naši inženjeri su IPMA certificirani project manageri što investitorima pruža izvjesnu dozu sigurnosti u uspješan rezultat projekta.

Neovisno o tome da li ste javni ili korporativni partner, mnogi se danas nalaze pod velikim pritiskom. Budžeti su smanjeni, resursi ograničeni, planovi i očekivanja za produktivnošću su sve veća. Iz tih razloga danas organizacije ne mogu uvijek biti usredotočene da isporučuju učinkovite projekte, vrlo često i nemaju dostatnu stručnost u pravom trenutku projektnog vijeka što sve rezultira dodatnim troškovima i vrlo često lošim projektnim rezultatima, neispunjavanju programskih i projektnih ciljeva, a da ne govorimo o upitnoj nabavi i izvršenju.

 

 

Poslovi voditelja projekta

1. prikupiti informacije
2. razviti koncepciju upravljanja
3. formirati tim
4. napraviti program i plan
5. provoditi program i plan
6. pratiti i kontrolirati izvršenje

 

 

Naša filozofija/načela za uspješno upravljanje projektima:

1. Pružanje stručnih savjeta od prvog dana
2. Postavljanje jasnih i mjerljivih ciljeva i opsega projekta
3. Angažiranje ključnih resursa gdje i kada je potrebno
4. Korištenje strukturiranog procesa upravljanja rizicima, komunikacijama i dokumentacijom
5. Čvrsta kontrola proračuna
6. Isporuka završenog projekta na vrijeme unutar izvorno planiranog proračuna
7. Mjerenje učinkovitosti kroz ključne pokazatelje uspješnosti

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save